Hemen zaude

1. Lege-oharra:

Nortasuna: COLEGIO SALESIANO Mª AUXILIADORA EN SAN SEBASTIÁN SALESIANOS INSPECTORIA SAN FRANCISCO JAVIER CURIA PROVINCIAL.
IFZ: R2000172C.
Posta helbidea: Lizardi 12, 20015 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).
Telefonoa: +34 943 32 64 96
Kontaktua: info@salesianosdonostia.com
Datuak babesteko ordezkariaren kontaktua: dpd@salesianosdonostia.com
Justizia Ministerioko Erakunde Erlijiosoen Erregistroa: Justizia Ministerioko Erakunde Erlijiosoen Erregistroan 011123 zenbakiarekin inskribatuta dago.

2. Web ataria erabiltzeko baldintza orokorrak:

COLEGIO SALESIANO Mª AUXILIADORA EN SAN SEBASTIÁN SALESIANOS INSPECTORIA SAN FRANCISCO JAVIER CURIA PROVINCIAL JAUNAK – aurrerantzean, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOL-- jakinarazten dizu https://www.salesianosdonostia.com/es web-orrira sartzeko eta hura erabiltzeko, eta bertan dauden azpidomeinu eta direktorio guztiak (aurrerantzean, Ataria deituko zaie batera), bai eta Atari horren bidez lor daitezkeen zerbitzuak edo edukiak ere, lege-ohar honetan zehazten diren baldintzen mende daudela, hargatik eragotzi gabe zerbitzu edo eduki horietakoren bat eskuratzeko baldintza orokorrak onartu behar izatea.

Hori dela eta, Lege Abisu honetan zehaztutako oharrak ez badatoz bat, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek Ataria ez erabiltzeko eskatzen dizu; izan ere, Ataria edo bertan jasotako zerbitzuak eta edukiak erabiltzen badituzu, testu honetan jasotako legezko baldintzak onartu beharko dituzu.

Interneten izaera dela eta, Atarira munduko edozein lekutatik sar daitekeenez, haren edukiak eta, oro har, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek eskaintzen dituen zerbitzuak edozein herrialdetan lan egiten duten erabiltzaileei zuzenduta daude. Aurrekoa gorabehera, eskainitako zerbitzuak eta edukiak erabiltzean, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek eskubidea izango du zerbitzuak emateari edo edukiak bidaltzeari uko egiteko, egokitzat jotzen duen kasuetan. Era berean, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek eskubidea izango du bere Atarirako sarbidea edozein unetan eta aurreabisurik gabe ukatzeko edo kentzeko baldintza orokor hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei.

SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek eskubidea izango du, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu beharrik gabe, Atarian dagoen informazioa aldatzeko eta eguneratzeko, bai eta atariko konfigurazioa eta aurkezpena eta sartzeko baldintzak aldatzeko eta eguneratzeko ere. Atariko edukiak eta zerbitzuak aldian-aldian eguneratzen dira. Informazioa berehala eguneratzen ez denez, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek Atarian jasotako informazioaren, zerbitzuen eta edukien indarraldia eta zehaztasuna beti egiaztatzea iradokitzen du.

Lege-ohar honetan jasotako baldintzak eta terminoak alda daitezke; beraz, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek Ataria berriro bisitatzen duzunean termino horiek berrikus ditzazun eskatzen dizu. Era berean, lege-ohar honek ez du esan nahi beste edozein baldintza orokor bete behar ez denik.

SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek ez du kontrolatzen, eta ez du bermatzen, ez birusik ez bestelako elementurik ez dagoenik bere atarira sartzean, baldin eta horrek aldaketak eragin baditzake bere sistema informatikoan biltegiratutako dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan. Horregatik, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek uko egiten dio Atariari eta haren zerbitzu edo edukiei erabiltzaileek ematen dieten erabileraren ondorioz sor daitezkeen era guztietako kalte-galeren erantzukizun orori.

SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek ez du bermatzen webera edo haren edukira sartzean etenaldirik edo akatsik ez dagoenik, ezta hura eguneratuta dagoenik ere. SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek akatsak zuzentzeko, komunikazioa berrezartzeko eta edukiak eguneratzeko lanak egin ahal izango ditu, baldin eta hori egitea ezinezkoa edo zaila egiten duen arrazoirik ez badago eta akatsen, deskonexioen edo edukiak eguneratu ez izanaren berri izan bezain laster. Era berean, Atariaren eta haren zerbitzu eta edukien funtzionamenduaren erabilgarritasunik edo jarraitutasunik ezak eragin ditzakeen kalte-galeren erantzukizun oro bertan behera utziko du.

3. Jabetza intelektualaren eta jabetza industrialaren eskubideak:

Atariaren diseinua eta iturburu-kodeak, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOL, markak eta bertan agertzen diren gainerako zeinu bereizgarriak SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLen jabearenak edo erakunde laguntzaile edo babesletza-emaileenak dira, eta dagozkien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideek babesten dituzte. Era berean, jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen babespean daude SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLen zerbitzarian dauden irudiak (SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOL eta melodiak, besteak beste).

Horien erabilera, erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edo antzeko beste edozein jarduera erabat debekatuta dago, salbu eta SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLen idatzizko baimena badago. Hala, Atariaren erabiltzaileak Ataria modu arduratsu, zuzen eta zilegian erabiltzeko betebeharra du, eta bere gain hartzen du honako konpromiso hauek: SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLen eskubideak identifikatzen dituzten copyright, marka eta gainerako datuak, Atari honetatik merkaturatzen diren eduki eta/edo produktuei erantsitakoak, ez ezabatzea, saihestea edo manipulatzea; edukiak ez erabiltzea eta, bereziki, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLen informazioa, gure Web Sitearen bidez publizitatea, zuzeneko salmentarako edo beste edozein merkataritza-helbururekin egindako komunikazioak, pertsona askori zuzendutako mezu eskatu gabeak, ez erreproduzitzea edo kopiatzea, ez banatzea edo baimentzea.

Nolanahi ere, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek hirugarrenen jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak errespetatzen dituela adierazten du. Horregatik, leku hori bere eskubideak urratzen ari dela uste baduzu, jar zaitez harremanetan SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLekin, dpd@salesianosdonostia.com helbide elektronikoan.

4. Estekak edo hiperestekak:

SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek zure interesekoak izan daitezkeen beste webgune batzuetara sartzeko aukera ematen dizu. Hala ere, orrialde horiek ez dagozkio, eta ez ditu edukiak berrikusten, eta, horregatik, ezin dira arduratu estekatutako orriaren funtzionamenduaz edo hura eskuratzeak edo erabiltzeak eragin ditzakeen kalteez. Era berean, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek erabat errespetatzen ditu esteka horietan aipatzen diren webguneen gainean hirugarrenei dagozkien jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak. Horregatik, lotura horiek ezartzeak zure eskubideak urratzen dituela uste baduzu, jar zaitez harremanetan SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLekin dpd@salesianosdonostia.com helbide elektronikoan.

Bestalde, oro har, web-orrien edo posta elektronikoko helbideen atarirako esteka baimentzen da, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek berariaz kontrakoa adierazten duen kasuetan izan ezik. Horrez gain, eta betiere baimen orokor hori aplikagarria dela ulertzeko, esteka horiek honako baldintza hau bete beharko dute nahitaez: esteka ezartzeak ez du berez eta nahitaez ekarriko SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek estekak egiten duen orrialdeari buruzko inolako akordio, kontratu, babes edo gomendiorik egitea.

Aurrekoa gorabehera, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek edozein unetan kendu ahal izango du aurreko paragrafoan aipatutako baimena, inolako arrazoirik alegatu beharrik gabe, eta, kasu horretan, berehala kendu ahal izango du esteka hori.

5. Framak edo markoak:

SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOL enpresak berariaz debekatzen du bere Atariaren diseinua, jatorrizko konfigurazioa edo edukiak aldatzen dituzten beste mekanismo batzuk erabiltzea hirugarrenek.

6. Publizitatea:

Atarian SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLen edo SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek interesgarritzat jotzen dituen hirugarren enpresa iragarleen publizitatea sartu ahal izango da.

Datuak Babesteko Politikan ezarritakoari kalterik egin gabe, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek iragarleen baimena dauka Atariko erabiltzaileei haien harremanetarako datuak emateko. Era berean, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek konpromisoa hartzen du iragarleei Atariaren erabiltzaileei buruzko informaziorik ez emateko, salbu eta Atariaren erabiltzaile jakin batek edo batzuek idatziz berariaz baimentzen badute.

7. Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzioa:

Baldintza hauek Espainiako legeriak eraenduko ditu, eta legedi hori aplikatuko da baldintza hauetan interpretazioari, baliozkotasunari eta betearazpenari buruz xedatzen ez den guztian.

Jurisdikzio hau aplikatuko da:

  1. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen duen abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikotik eratorritako gaietan edo gatazketan, SALESIANOS DONOSTIA BASQUE SCHOOLek eta erabiltzaileak, beste edozein foruri berariaz uko eginda, Donostiako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira.
  2. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen duen abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikotik eratortzen ez diren alderdiekin lotutako auzi edo gatazketan, hala nola eskolaz kanpoko jarduerak, eskola-kirola, antzerkia, jantokia edo txangoak, alderdiek erabiltzailearen egoitzako epaitegi eta auzitegietara joko dute, eurek hala aukeratuta eta beste foru bati uko eginda, halako arazoak edo gatazkak konpontzeko, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusitako baldintzetan.